środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ploty z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu z wyjątkiem kilku przypadków.

Stawianie sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady plastikowe na plot i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy projektowane ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak przewidywane ploty Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz